5 důvodů, proč používat jednotný, jednoduchý, rozšiřitelný datový model

Mnoho společností má v dnešní době problém se svým informačními systémy. Proč je to tak? Jak tyto společnosti rostly, pokaždé, když potřebovaly vyřešit obchodní problém, postavily, koupily nebo si pronajaly aplikaci, která jejich problém vyřešila. Ale teď, když chtějí integrovat další, zjistí, že to není snadné, protože mají tolik dat a aplikací pro integraci. Když…

| |

Bez které komponenty IoT řešení nevytvoříte?

IoT systémy jsou rozděleny do několika vrstev a funkčních celků. Nejčastěji je architektura rozdělena na tři vrstvy/úrovně: Vrstva zařízení – senzory a akční prvky (Edge). Kontrolní vrstva – zpracování dat, analýza dat a řízení vrstvy zařízení (Fog 🌫️). Podniková vrstva – podnikové procesy, pravidla a aplikace pro uživatele (Cloud ☁️). Mezi těmito vrstvami probíhá komunikace,…

C-Roads a protokol AMQP

V rámci URBIS City Fair 2021 byl velmi dopodrobna představen mezinárodní evropský projekt C-Roads. A na tento projekt se podíváme v tomto videu🎞️👇. Tohoto projektu se účastní 18 evropských států, ale i další státy. Cílem projektu C-Roads, který začal v roce 2016 a končí v tomto roce, je v zásadě zajistit bezpečnost na silnicích, zlepšit…

|

Integrace aplikací je stále velký problém!

Internet věcí je založen na DATECH, jejich získávání, zpracování a sdílení. Vytvoření složitějších systémů však není jednoduché. Hlavním problém je integrace aplikací. A na to se podíváme v tomto videu. Proč tomu tak je? Je to kvůli tomu, protože v rámci IoT jsou vytvářena různá data, která je potřeba přenášet často ve velkých objemech, umožnit…

|

Potřebujete přenášet data s minimálním zpožděním? Zapomeňte na cloud!

Pro přenesení dat do cloudu a zpět jsou data přenášena na velké vzdálenosti a přes několik překážek (aktivních síťových prvků). Tím narůstá zpoždění při přenosu dat. Jak velké toto zpoždění bude není možné předvídat. Cloud je prostě moc vysoko v oblacích. Je však mnoho aplikací, které potřebují minimální a zaručenou dobu odezvy. průmyslová automatizace, roboti,…

|

Data-centric revoluce

Před časem jsem mluvil od architektuře zaměřené na data (Data-centric architecture), kde jsou data základním prvkem a tato data jsou využívána aplikacemi. Funkčnosti aplikací jsou tak založeny na jednotném, co nejjednoduším a rozšiřitelném datovém modelu. Přínosem pak je že, data jsou k dispozici všem aplikacím a je snadná jejich integrace. Správná data jsou tak k dispozici…

|

Funguje DDS bez multicastu?

Technologie DDS je neodmyslitelně spojena s použitím multicastu.  DDS používá multicast pro vyhledávání a zajištění nízké latence a škálovatelnost sdílení dat. Protože data mohou být odeslána pouze jednou, i když je více příjemců, která tato data vyžadují.  S rostoucím využitím různých živých vysílání se multicast bude využívat stále více. Nicméně s tím multicastem to není…

|

Komunikační protokoly pro autonomní zařízení v IIoT, které musíte znát❕

V dnešní době zažívá BOOM automatizace, robotizace a dokonce i autonomní fungování více robotů dohromady. Trh je zaplavován mikrokontrolery a jednodeskovými počítači na kterých běží real time operační systémy (jako jsou např. FreeRTOS, NuttX, Zephyr – seznam na osrtos.com). V případě, že více robotů (hejno robotů) potřebuje spolupracovat na řešení složitějších úkolu je zásadní efektivní…

|

Formáty dat pro přenos mezi aplikacemi

V rámci distribuovaných systémů potřebujete sdílet data. Jaký formát dat ale zvolíte, abyste mohli komunikovat mezi aplikacemi nezávisle na programovacím jazyku a operačním systému. Na formáty serializace dat pro přenos strukturovaných dat mezi aplikacemi se podíváme v tomto videu . Nejznámější formáty jsou XML JSON (JavaScript Object Notation) Ty jsou jsou používaný u webových API…

IoT Platformy
|

IoT Platformy

Vidíme velký růst počtu IoT platforem. Existují stovky IOT platforem (cca 400 podle [iot-analytics] v Q1 2017). Mezi platformy, které poskytují nejkomplexnější služby patři platforma Watson IoT od firmy IBM, platforma ThingWorx od firmy PTC, platfroma Azure IoT od firmy Microsoft, platforma AWS IoT od firmy Amazon a platforma Predix od firmy GE. Mezi hlavní…