3 typy interakcí v distribuovaných systémech – příkaz, dotaz, událost

V distribuovaných systémech lze všechny interakce kategorizovat do tří typů. 1️⃣ Příkazy 2️⃣ Dotazy 3️⃣ Události Tento příspěvek popisuje, jaký je rozdíl mezi těmito typy a jak souvisí s DDS®. Hlavní rozdíl mezi dotazy, příkazy a událostmi spočívá v záměru, ke kterému jsou použity. 1️⃣ Záměr příkazů: změnit stav (data) systému (obvykle je použit model…

DDS® nebo Apache Kafka® – detailní srovnání

Pokud budujete distribuovaný systém, jako je systém pro průmyslový internet věcí, musíte pečlivě vybrat technologii pro efektivní propojení jednotlivých částí systému . Pokud vytváříte větší systém s přenosem a zpracováním dat v reálném čase, určitě při analýze možností narazíte na Data Distribution Service® a technologii Apache Kafka®. V tomto videu se dozvíte, v čem jsou…

Jak zvládá DDS®🌀 zahlcení daty

Existují situace, kdy poskytovatelé dat generují tolik dat, že konzumenti nejsou schopni tolik dat zpracovat a jsou zahlcení daty. Konzumenti tedy omezují rychlost systému, protože nezvládají zpracovávat tolik dat a potřebují, aby poskytovatelé na ně tolik netlačili – snaží se vytvořit protitlak (backpressure). Tato situace může vést až ke kolapsu systému. V tomto videu vám…

Ukázka práce se segmenty u DDS®🌀

Jak přijímat správná data v systémech DDS®. Ve vašem DDS systému je obecně mnoho datových toků. Co můžete udělat pro příjem dat pouze z části vašeho systému? S DDS® máme dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Můžete používat domény a v rámci domén můžete používat logické části/oddíly – Partition, kde každá taková logická část může představovat…

Indy Autonomous Challenge Powered by Cisco

Plně autonomní řízení se začíná stávat realitou.  Výrobci aut už na tom pracují. Pamatuji si auto jménem KITT z televizního seriálu Knight Rider z roku 1982. Vidět taková auta na silnici bylo nepředstavitelné. Ale dnes je to téměř realita. https://youtu.be/p4a98WOfEsg Pokud chcete důkaz, určitě si nenechte ujít příležitost vidět vůbec první autonomní závodní auto  na…

Ukázka detekce chyb mezi DDS aplikacemi

Distribuované systémy jsou charakteristické tím, že u nich dochází k částečným selhání částí systému na straně uzlu nebo na straně sítě. My potřebujeme, aby náš distribuovaný systém dokázal detekoval taková selhání abychom byli schopni na tyto chyby reagovat a z chybového stavů se co nejdříve zotavit. V tomto videu🎞️👇 se podíváme prakticky (pomocí Shapes Dema)…

Ukázka konfigurace volné vazby mezi DDS aplikacemi

Volná vazba mezi aplikacemi z pohledu času je velmi užitečnou vlastností při použití komunikačního modelu publish-subscribe. Umožňuje totiž aplikacím přijímat data, která již byla odeslána. Je to užitečné v situacích, kdy: Potřebujete informace o posledním stavu. Při sporadickém odesílání dat. Když chcete aplikacím předávat konfigurační data. Když potřebuji získat data i v případě, kdy jsem…

Ukázka kompatibility mezi DDS-XRCE™ a DDS®🌀

Jedním z nejnovějších standardů rodiny standardů DDS je komunikační protokol DDS-XRCE ™ (standardizovaný v Q1 2020). Je to jeden ze čtyř komunikačních protokolů vhodných pro komunikaci mezi zařízeními s velmi omezenými zdroji (CoAP, MQTT, DDS-XRCE ™, Zenoh). Taková zařízení mají omezené následující parametry: šířka pásma pro komunikaci, výpočetní výkon, velikost paměti, úložné kapacity, zdroje energie….

| |

Bez které komponenty IoT řešení nevytvoříte?

IoT systémy jsou rozděleny do několika vrstev a funkčních celků. Nejčastěji je architektura rozdělena na tři vrstvy/úrovně: Vrstva zařízení – senzory a akční prvky (Edge). Kontrolní vrstva – zpracování dat, analýza dat a řízení vrstvy zařízení (Fog 🌫️). Podniková vrstva – podnikové procesy, pravidla a aplikace pro uživatele (Cloud ☁️). Mezi těmito vrstvami probíhá komunikace,…

Jak technologii DDS®🌀 rychle pochopit?

Jednou z možností jak se rychle seznámit s koncepty a funkčnostmi technologie DDS® je pomocí Shapes Demo aplikace, která je volně ke stažení od implementátorů. V tomto videu se dozvíte , kde je možné si aplikaci Shapes Demo stáhnout a základní koncept pro sdílení dat pomocí technologie DDS®. Shapes Demo aplikace: Real-Time Innovations (RTI) Object…