Rozšiřitelnost datového modelu u technologie DDS®

V příspěvku Formáty dat pro přenos mezi aplikacemi jsme si řekli, jak je důležité přemýšlet o možnosti vývoje schématu datového modelu. Mluvili jsme o Protocol Bufferech, Apache Thriftu, Apache Avro a DDS-Xtypes. A o tom jak DDS-XTypes podporují vývoj schématu se podíváme blíže v tomto videu🎞️👇. Představte si stav, kdy integrace systémů mezi sebou a…

Jak zapisovat a číst data v DDS aplikaci

V příspěvku Co tvoří DDS aplikaci a doporučení pro implementaci jsme si řekli, co tvoří DDS aplikaci. Že se jedná o entity DomainParticipant, Topic, Publisher, Subscriber, DataWriter DataReader. V tomto videu se podíváme na to, jakým způsobem je možné zapisovat a číst data . Aplikace zapisuje data pomocí DataWriterů a čte data pomocí DataReaderů. Každý…

|

Data-centric revoluce

Před časem jsem mluvil od architektuře zaměřené na data (Data-centric architecture), kde jsou data základním prvkem a tato data jsou využívána aplikacemi. Funkčnosti aplikací jsou tak založeny na jednotném, co nejjednoduším a rozšiřitelném datovém modelu. Přínosem pak je že, data jsou k dispozici všem aplikacím a je snadná jejich integrace. Správná data jsou tak k dispozici…

|

Funguje DDS bez multicastu?

Technologie DDS je neodmyslitelně spojena s použitím multicastu.  DDS používá multicast pro vyhledávání a zajištění nízké latence a škálovatelnost sdílení dat. Protože data mohou být odeslána pouze jednou, i když je více příjemců, která tato data vyžadují.  S rostoucím využitím různých živých vysílání se multicast bude využívat stále více. Nicméně s tím multicastem to není…

Technologie DDS v robotech a v mikrokontrolerech

Mezi projekty, které využívají technologii DDS® je i projekt ROS 2™ a Micro-ROS. A na tyto dva projekty se podíváme v tomto videu. ROS 2 je sada knihoven a nástrojů, která je určena pro usnadnění a sjednocení tvorby robotů. DDS byla v tomto projektu zvolena jako komunikační platforma, pro komunikaci mezi částmi jednoho robota, nebo…

Technologie DDS® není bezpečná? Naopak❗

V distribuovaných systémech, jako jsou třeba IoT systémy, je potřeba data přenášet mezi jednotlivými částmi systému. Mluvíme tak o datech v pohybu (Data in Motion). Jak tato data zabezpečit a jak to řeší technologie DDS® se podíváme v tomto videu. Nejpoužívanějším způsobem pro zabezpečení dat při přenosu přes síť je použití šifrování pomocí: TLS –…

Jak můžete detekovat chyby v systému pomocí Data-Distribution Service™?

Distribuované systémy jsou charakteristické tím, že u nich dochází k částečným selhání částí systému na straně uzlu nebo na straně sítě. My potřebujeme, aby náš distribuovaný systém dokázal detekovat selhání abychom byli schopni na tyto chyby reagovat a z chybového stavů se co nejdříve zotavit. Řešením je monitorování stavu systému nástroji, jako je například Prometheus….

Zasíláte aktuální stav nově připojeným aplikacím automaticky?

U publish – subscribe modelu komunikace, kde jsou využívány topiky, tak v případě, že subscriber není přítomen, tak znova již data aplikace nedostanou. Poslání posledního stavu nově připojené aplikaci je velice užitečné, protože nově připojená aplikace nemusí čekat na změnu a dozví se stav systému hned po připojení. V tomto videu se podíváme na to,…

Přenášíte data spolehlivě nebo nespolehlivě?

DDS umožňuje datovému streamu přiřadit QoS parametry, které určují, jakým způsobem bude datový stream přenášen a kolik zdrojů pro přenos dat bude využito.  DDS obsahuje 22 QoS parametrů. Nicméně z tohoto počtu se jich často používá méně, ale záleží na typu systému. V tomto videu se podíváme na základní QoS parametr RELIABILITY. Spolehlivost doručení dat…

|

Komunikační protokoly pro autonomní zařízení v IIoT, které musíte znát❕

V dnešní době zažívá BOOM automatizace, robotizace a dokonce i autonomní fungování více robotů dohromady. Trh je zaplavován mikrokontrolery a jednodeskovými počítači na kterých běží real time operační systémy (jako jsou např. FreeRTOS, NuttX, Zephyr – seznam na osrtos.com). V případě, že více robotů (hejno robotů) potřebuje spolupracovat na řešení složitějších úkolu je zásadní efektivní…