Co usnadňuje DDS? Část 3: Nasazení, údržba, rozšiřování

Velké systémy musí pracovat po dlouhou dobu, protože je velmi nákladné je nahradit novým systémem. Když budete nasazovat distribuovaný systém, tak z pohledu konektivity budete řešit, 👉 kde co poběží, 👉 co mám spustit dřív, 👉 je vše správně nakonfigurováno, 👉 jak a kdy nasadit do systému nové schopnosti a jak zrušit ty co už…

Co usnadňuje DDS? Část 2: Vývoj

Často se ve spojení s DDS používá pojem middleware. Což si můžeme představit jako vrstvu, mezi aplikacemi a operačním systémem, která zabezpečuje komunikaci mezi všemi částmi distribuovaného systému. Na straně aplikací poskytuje jednotné rozhraní, aby se při vývoji nemuseli starat na které platformě (operační systém, architektura procesoru) je aplikace nasazena. Middleware (tedy i DDS) z…

Co DDS usnadňuje? Část 1: Návrh

Rozhodnutí o použití technologie v architektuře vašeho systému je potřeba dobře rozmyslet. Budete zvažovat, co vám technologie v systému umožní a na druhé straně, co vás bude její nasazení stát. Špatně zvolená technologie vám totiž z dlouhodobého hlediska může velmi prodražit cenu celého systému v průběhu jeho životního cyklu. Data Distribution Service™ (DDS) usnadňuje vytvoření…

DDS rodina standardu

DDS 🌀 je plně decentralizovaná komunikační platforma (technologii) pro sdílení dat v reálném čase mezi různými zařízeními a aplikacemi s možností ovlivňovat parametry přenosu pomocí externí konfigurace (QoS). Tato technologie je založena na EDA – architektuře řízené událostmi a DCA – architektuře zaměřené na data. DDS je standardizovaná technologie, která je tvořena několika standardy. Z…

Data Distribution Service (DDS) vs Apache Kafka

Data Distribution Service (DDS) vs Apache Kafka

V čem jsou tyto technologie podobné, v čem se liší a jak je nejlépe ve svém IoT nejlépe použít. To se dozvíte v tomto videu DDS: plně decentralizovaná komunikační platforma (technologie) pro sdílení dat v reálném čase mezi různými zařízeními a aplikacemi s možnosti ovlivňovat parametry přenosu pomocí QoS Kafka: distribuovaná streamovací platforma pro zpracování…

Co je architektura zaměřená na data – Data Centric Architecture (DCA)?

Co je architektura zaměřená na data – Data Centric Architecture (DCA)?

V tomto článku vám vysvětlím pojem Data-Centric Architecture (DCA), na kterém je technologie Data Distribution Service (DDS) 🌀 založena. (EDA jsem vysvětloval v předchozím videu Co je architektura řízená událostmi – Event Driven Architecture (EDA)). Současný svět je založen na datech. Podniky potřebují přijímat a zpracovávat více dat, aby se mohli lépe rozhodovat. Data se…

Co je událostmi řízená architektura – Event Driven Architecture (EDA)?

Co je událostmi řízená architektura – Event Driven Architecture (EDA)?

Událostmi řízená architektura, je architektonický styl, vytváření systémů, ale i aplikací, kde jsou základem události (indikující změny stavu), které již nastaly a jsou tedy neměnné. Komponenty systému spolu komunikují výhradně pomocí událostí (eventů). Nepoužívají tedy příkazy nebo dotazy. Mezi základní komponenty systému řízeného událostmi patří Poskytovatelé eventů (např. monitorovací aplikace, senzory, middleware, aplikace) Příjemci eventů…

Co je to distribuovaný systém?

Co je to distribuovaný systém?

Data Distribution Service (DDS™️) usnadňuje vytvoření distribuovaných systému. Co distribuovaný systém je… a jaké má výhody, nevýhody a omezení oproti centralizovanému řešení  se dozvíte v tomto článku. Hlavním přínosem technologie DDS, kterou jsme si v krátkosti představili v minulém videu je to, že DDS usnadňuje vytvoření distribuovaného systému. A to v oblasti jeho návrhu, vývoje,…

Co je Data Distribution Service (DDS)

Co je Data Distribution Service (DDS)

Pro ty, kteří se o technologii Data Distribution Service začínají zajímat, chci v krátkosti uvést……Co je DDS. DDS definuji jako standardizovanou komunikační platformu (technologii) pro sdílení dat v reálném čase mezi různými zařízeními a aplikacemi, která usnadňuje vývoj a integraci aplikací v rámci distribuovaných systémů. Tato definice není všeobjímající, ale dává představu o tom, co…