Co je Data Distribution Service (DDS)

Pro ty, kteří se o technologii Data Distribution Service začínají zajímat, chci v krátkosti uvést…
…Co je DDS.

DDS definuji jako standardizovanou komunikační platformu (technologii) pro sdílení dat v reálném čase mezi různými zařízeními a aplikacemi, která usnadňuje vývoj a integraci aplikací v rámci distribuovaných systémů.

Tato definice není všeobjímající, ale dává představu o tom, co technologie DDS vlastně je.
Nicméně přidám další informace, které je dobré o technologii DDS vědět.

Jedná se o rodinu standardů konsorcia Object Management Group (OMG). To je důležité, nejedná se o jeden standard, ale rodinu standardů (Protokol, API, rozšiřitelnost, bezpečnost, pro zařízení s velmi omezenými možnostmi).

Technologie DDS je technologie, která je založena na dvou architekturních přístupech Data-Centric Architecture a Event-Driven Architecture. Můžeme ji tak označit jako Data Centric – Event Driven technologii.

Technologie je tedy založena na sdíleném datovém prostoru v rámci kterého si aplikace vyměňují data (Data-Centric). Tento prostor je plně distribuovaný, tzn. nemusí být přítomen žádný centrální prvek (broker), protože technologie umožňuje dynamické vyhledávání účastníků komunikace.

A dále je založena na publish-subscribe modelu komunikace (Event-Driven), který je využíván pro výměnu dat v rámci volně vázaných (distribuovaných) systémů.

Nespornou výhodou oproti dalším používaným publish-subscribe komunikačním protokolům (AMQP, MQTT, XMPP) je kromě vyhledávání účastníků také to, že může být provozován v základu nad UDP/IP, ale podporuje i TCP/IP. Další výhodou je, že umožňuje řídit vlastnosti přenosu dat pomocí konfigurace parametrů QoS – Quality of Service (22).

To je v základu to nejdůležitější o technologii DDS.

Když to řeknu trochu obchodně, tak DDS je datová sběrnice, která umožňuje efektivní doručení správných dat, na správné místo, ve správný čas.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *