| |

Bez které komponenty IoT řešení nevytvoříte?

IoT systémy jsou rozděleny do několika vrstev a funkčních celků. Nejčastěji je architektura rozdělena na tři vrstvy/úrovně: Vrstva zařízení – senzory a akční prvky (Edge). Kontrolní vrstva – zpracování dat, analýza dat a řízení vrstvy zařízení (Fog 🌫️). Podniková vrstva – podnikové procesy, pravidla a aplikace pro uživatele (Cloud ☁️). Mezi těmito vrstvami probíhá komunikace,…

IoT Platformy
|

IoT Platformy

Vidíme velký růst počtu IoT platforem. Existují stovky IOT platforem (cca 400 podle [iot-analytics] v Q1 2017). Mezi platformy, které poskytují nejkomplexnější služby patři platforma Watson IoT od firmy IBM, platforma ThingWorx od firmy PTC, platfroma Azure IoT od firmy Microsoft, platforma AWS IoT od firmy Amazon a platforma Predix od firmy GE. Mezi hlavní…