| |

Bez které komponenty IoT řešení nevytvoříte?

IoT systémy jsou rozděleny do několika vrstev a funkčních celků.
Nejčastěji je architektura rozdělena na tři vrstvy/úrovně:

 • Vrstva zařízení – senzory a akční prvky (Edge).
 • Kontrolní vrstva – zpracování dat, analýza dat a řízení vrstvy zařízení (Fog 🌫️).
 • Podniková vrstva – podnikové procesy, pravidla a aplikace pro uživatele (Cloud ☁️).

Mezi těmito vrstvami probíhá komunikace, ale tato komunikace se liší:

 • Různé fyzické sítě (drátové, bezdrátové)
 • Různé komunikační protokoly (Zigbee®, Bluetooth, Modbus, apod.)
 • Různé datové modely
 • Různé požadavky na vlastnosti přenosu (propustnost, zpoždění, bezpečnost, apod. )

Proto je nutné do systému zařadit brány ⛩️ (hardware i software), které umožní propojit jednotlivé vrstvy mezi sebou, ale také umožní propojení zařízení a škálování počtu zařízení (vyšší vrstva komunikuje pouze s bránou).

Brány se používají pro různé účely, např:

 • Změna protokolů – pro možnost propojení různých zařízení a subystémů (od fyzické vrstvy po aplikační vrstvu)
 • Transformace dat – pro zajištění převodu dat mezi subsystémy
 • Filtrování dat – pro omezení toku dat
 • Spojování dat – pro možnost agregovat data z více zdrojů
 • Zpracování dat – pro možnost zasílat notifikace, alarmy, provádět diagnostiku a monitorování
 • Uložení dat – pro možnost pracovat i v případě nedostupnosti dalších prvků a provádění krátkodobých analýz
 • Zabezpečení dat – pro zajištění bezpečnosti
 • Řízení a správa zařízení – pro možnost vzdáleného ovládání

Bez bran je vytvoření IoT řešení nemožné, protože umožňují propojení jednotlivých subsystémů a zároveň jejich logické členění (snížení složitosti).

Z pohledu technologie DDS umožňují brány zejména:

 • Směrování dat do jiné DDS domény, partitiony, topicu.
 • Změnu hodnot datového typu, nebo změna typu na jiný datový typ.
 • Změnu vlastností přenosu (např. unicast/multicast) – změnit QoS.
 • Převod do jiných protokolů a technologií (např. UDP, TCP, HTTP, WebSockets, MQTT, AMQP).

Jestli vás zajímá technologie DDS®🌀, tak si můžete stáhnout seznam všech implementací v podobě myšlenkové mapy ze stránky www.pavelpohanka.cz/implementace. Tato mapa obsahuje i seznam komunikačních bran, které jsou s danými implementacemi spojeny a využívány.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *