|

Data-centric revoluce

Před časem jsem mluvil od architektuře zaměřené na data (Data-centric architecture), kde jsou data základním prvkem a tato data jsou využívána aplikacemi.

Funkčnosti aplikací jsou tak založeny na jednotném, co nejjednoduším a rozšiřitelném datovém modelu.

Přínosem pak je že, data jsou k dispozici všem aplikacím a je snadná jejich integrace.

Správná data jsou tak k dispozici těm co je potřebují rychle. To je důležité pro všechny organizace.

Jak se k tomu postavilo Ministerstvo obrany Spojených států amerických se podívám v tomto videu 🎞️👇.

Technologie jdou velmi rychle dopředu. Trendem jsou umělá inteligence, sítě 5G, senzory. Vzniká tak obrovské množství dat, které je nutné přetavit na informace a sdílet.

Kdo to dovede nejlépe, tak ten má převahu.

Ministerstvo obrany Spojených států amerických tak vytvořilo v září roku 2020 dokument, který obsahuje jejich Datovou strategii.

V dokumentu je obsaženo, jakým způsobem chtějí dosáhnout toho, aby se stali Data-centric. A na jejich sedmi cílech je dobře vysvětlen pojem data-centric.

1️⃣ Zviditelnit data

  • kdo data potřebuje si je může vyhledat, zjistit jakého jsou typu a přistoupit k nim.

2️⃣ Zpřístupnit data

  • doručení dat těm, kteří je potřebují a když je potřebují pomocí definovaných rozhraní.

3️⃣ Zajistit srozumitelnost dat

  • pomocí společného datového modelu se známým významem, informace o datech jsou uloženy v katalogu s dalšími informacemi, jako je verze, kdo je za dat odpovědný, zabezpečení dat, omezení, atp. Sem také patří nástroje pro monitorování dat v systému.

4️⃣ Možnost propojovat data

  • Možnost z dat získávat informace propojováním dat, analýzou dat.

5️⃣ Zajistit slučitelnost dat

  • Určit standardní protokoly a datové formáty pro to, aby bylo možné si data vůbec mezi systémy sdílet.

6️⃣ Zajištěna důvěryhodnost dat

  • Zajistit, aby data byla kvalitní a bylo se na ně možné při rozhodování spolehnout.

7️⃣ Zajistěte bezpečnost dat

  • zabezpečení uložených dat, při sdílených dat, a při používání dat aplikacemi. Možnost umožnit přístup dat jen autorizovaným a oprávněným osobám, auditování přístupu, zamezení ztrátě dat.

To tedy bylo sedm cílů v datové strategii Ministerstva Obrany spojených států. Mě se líbil další pohled na to jak zajistit, aby byl systém zaměřen na data, tedy data-centric.

Technologie, jako je DDS umožňují vytvořit data-centric systém, ale stejně je nejdříve nutné začít z nadhledu a vytvořit si strategii jak budete přistupovat k datům v organizaci, pak vytvořit architekturu systému a pak teprve volit ty správné technologie.

Jaké zdroje dat máte ve vaší organizaci vy? Máte izolované zdroje nebo integrované zdroje dat?

PS: Mimochodem připravuji trénink, kde ukazuji nadhled, souvislosti a kontext ve kterém uvažovat o technologii DDS. Jestli by vás takový trénink zajímal, tak se podívejte na stránku www.pavelpohanka.cz/technologie, kde se po zadání emailu budete moci o tréninku dozvědět více.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *