C-Roads a protokol AMQP

V rámci URBIS City Fair 2021 byl velmi dopodrobna představen mezinárodní evropský projekt C-Roads.

A na tento projekt se podíváme v tomto videu🎞️👇.

Tohoto projektu se účastní 18 evropských států, ale i další státy. Cílem projektu C-Roads, který začal v roce 2016 a končí v tomto roce, je v zásadě zajistit bezpečnost na silnicích, zlepšit mobilitu (plynulost) a snížili dopad dopravy na životní prostředí.

V rámci tohoto projektu vznikla platforma, která umožňuje sdílení informací mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou.
V rámci systému tak spolupracují inteligentní dopravní systémy ➡ C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Platforma také zajišťuje interoperabilitu mezi C-ITS systémy jednotlivých evropských států.

K čemu to slouží?
Systémy a služby C-ITS jsou implementovány zejména na dálnicích, silnicích a městských komunikacích a jsou určeny zejména pro řidiče vozidel, cestující, řidiče MHD, posádku vozidel IZS, pracovníky údržby pozemních komunikací, správce komunikací apod.

Co to umožňuje?
Když budete mít vybavené auto komunikační jednotkou a zobrazovacím zařízením, tak ve vozidle získáte informace o:

 • upozornění na (dočasné) práce na silnici,
 • upozornění na pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo,
 • upozornění na blížící se vozidlo IZS,
 • upozornění na blížící se dopravní zácpu,
 • nerespektování semaforu na křižovatce,
 • preference MHD,
 • upozornění na nebezpečné místo,
 • upozornění na nepříznivé povětrnostní podmínky,
 • upozornění na úrovňový železniční přejezd,
 • upozornění na blížící se křížení s vozidlem MHD (např. s tramvají při odbočení vlevo),
 • upozornění na prudce brzdící vozidlo vpředu.
 • Parkování a platby

https://c-roads.cz/c-roads-mockup/

Do budoucna se bude nabídka služeb poskytovaných platformou doplňovat a zařazovat do ekosystému i chodce a cyklisty přes mobilní aplikace.

Jakým způsobem to funguje?

Jsou sdílena data od účastníků dopravy:

 • Poloha, směr a rychlost
 • Teplota, déšť, mlha atd.
 • Informace o brzdění
 • Pohyb záchranných složek
 • Aktivita při práci na silnici

Sdílení dat zajišťují tři typy C-ITS jednotek.

 • OBU (angl. On-Board Unit) umístněná přímo ve vozidle
 • RSU (angl. Road Side Unit) jednotka umístěna na infrastruktuře (např. sloup veřejného osvětlení či portál dopravního značení)
 • RVU (angl. Road Vehicle Unit) umístěna ve vozidle údržby.

Tyto jednotky mezi sebou komunikují. Pro komunikaci mezi jednotlivým vozidly navzájem a vozidly a infrastrukturou se v současnosti využívá především tzv. hybridní komunikace na bázi technologie ITS-G5 (tzv. „WiFi pro vozidla“) a již existující technologie LTE (vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích).
ITS-G5 definuje všechny vrstvy, od fyzické až po aplikační a je to vozidlová ad-hoc síť (VANET).

Centrálním prvkem celého C-ITS systému je back office, kde se koncentruje většina důležitých dat, která se dle jasných pravidel dále distribuují do prvků na nižší úrovni. Back-office je více a vyměňují si mezi sebou informace.

Pro C-Roads jsou důležité standardy, abychom byly schopni služby C-Roads využít kdekoliv v Evropě. Každý stát tak bude mít tzv. Interchange Entity, pomocí které budou sdílena data na mezinárodní úrovni.

Pro komunikaci mezi jednotlivými podsystémy a pro výměnu dat mezi státy je využívá tzv Základní profil, založený na aplikačním protokol AMQP.

Ve zkratce AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) je aplikační protokol, který definuje zprávy složené z hlavičky a těla zprávy. Je to tedy protokol orientovaný na zprávy.

AMQP zaručuje

 • doručení zpráv (nejvýše jednou, alespoň jednou, právě jednou)
 • Autentizaci a šifrování
 • Transakce

Pro komunikaci mezi poskytovateli a příjemci zpráv je vyžadován AMQP broker, zasílá zprávy push modelem od poskytovatelů k příjemcům a využívá k tomu TCP protokol. Broker umožňuje směrovat zprávy různými způsoby (napřímo, nebo mezi více, všem, nebo na základě pravidel).

AMQP je často využíván zejména pro analýza a zpracování dat v datový centrech a v cloudu, protože umožňuje využívání front zpráv a transakční doručování.

Kdyby vás o C-ROADS něco zajímalo, tak napište do komentáře, nebo se podívejte na stránky c-roads.cz, nebo c-roads.eu.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *