Kde využít DDS – Cloud, Fog, Edge?

Když se podíváme na systémy budované v rámci Internetu věcí z nadhledu, tak obsahují fyzická zařízení, komunikační brány a datová centra.

Mezi všemi částmi systému je nutné efektivně přenášet a sdílet data. Je to z toho důvodu, že potřebujeme provádět
👉 sběr dat/informací/znalostí,
👉 uložení dat/informací/znalostí,
👉 analýzu dat/informací/znalostí,
👉 sdílení výsledků k uživatelům nebo zpět k zařízením.

Moderní aplikace stále více využívají AI a ML a zpracovávají tak často velké objemy dat, které je však nákladné přenést vše do centrální služby na Cloudu. Někdy to není nezbytné a někdy to není ani možné.

Vhodnější je tak tato data zpracovávat blíže k zařízením pro efektivní zpracování. Není nutné přenášet data do Cloudu. To také zrychluje odpovědi systému, což je nezbytné pro časově kritické úlohy.

1️⃣ Edge Computing – zpracování dat na zařízeních. Často nízké výpočetní a úložné kapacity.

2️⃣ Fog Computing – zpracování dat na uzlech nebo branách, které jsou součástí LAN. Data jsou distribuována mezi uzly a zpracování je složitější, v porovnání s centralizovaným Cloudovým řešením.

3️⃣ Cloud Computing – zpracování dat na centrálním datovém serveru (Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure). Téměř neomezené výpočetní a úložné kapacity. Pro zpracování náročných úloh. Nutné 24/7/365 připojení k Internetu.

Edge a Fog doplňují Cloud pro zajištění efektivního zpracování dat.
Tzn. ti kdo potřebují výkon, tak ti se budou více zabývat zpracováním dat blíže zařízením.

V rámci IoT architektury tak existují různé druhy komunikace. Jedná se o komunikaci:
👉 Mezi zařízeními navzájem (Edge), kde je vhodná zejména DDS, dále pak MQTT-SN, CoAP
👉 Mezi zařízeními a komunikačními bránami (Fog), kde se velmi používá MQTT, CoAP, OPC-UA, DDS je také vhodná.
👉 Mezi zařízeními a datovými centry/Cloudem kde se velmi používá MQTT, DDS umožňuje.
👉 Mezi komunikačními bránami a datovými centry/Cloudem (MQTT, JMS, AMQP)
👉 Mezi datovými centry/Cloudy, kde jsou vhodné například JMS, AMQP, Apache Kafka, DDS.
👉 Komunikace s uživateli, kde se používá zejména RESTful HTTP a Websockety).

Závěr:
Propojení jednotlivých částí IoT architektury vyžaduje různé protokoly, kvůli rozdílným požadavkům.

Zajímá-li vás technologie Data Distribution Service™ (DDS) 🌀, tak se podívejte na stránku www.pavelpohanka.cz/dds kde uvádím 10 věcí, které byste měli vědět o DDS dříve, než ji použijete ve svém projektu.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *