Co usnadňuje DDS? Část 3: Nasazení, údržba, rozšiřování

Velké systémy musí pracovat po dlouhou dobu, protože je velmi nákladné je nahradit novým systémem.

Když budete nasazovat distribuovaný systém, tak z pohledu konektivity budete řešit,
👉 kde co poběží,
👉 co mám spustit dřív,
👉 je vše správně nakonfigurováno,
👉 jak a kdy nasadit do systému nové schopnosti a jak zrušit ty co už nepotřebuji a zajistit aby systém stále fungoval,

Z tohoto pohledu jsou vhodným přístupem mikroslužby.

V tomto videu🎞️ se podíváme na to, jak usnadňuje technologie Data Distribution Service™ (DDS)🌀 nasazení, údržbu a rozšiřování distribuovaného systému👇.

To je umožněno tím, že technologie DDS poskytuje:

1️⃣ Vyhledávání účastníků
👉 Není nutné řešit tolik řešit topologii sítě.
👉 Snadno lze přidávat a ubírat aplikace bez nutnosti neustálé konfigurace systému.
2️⃣ Konfigurace QoS
👉 Lze nasadit aplikace v různém prostředí. Edge, Fog, Cloud.
3️⃣ DDS-XTypes
👉 Možnost postupně aktualizovat datový model systému.
4️⃣ Nezávislost na platformě nebo programovacím jazyku.

Jak funguje u DDS vyhledávání:
👉 Pomocí procesu vyhledávání jsem schopen zjistit, jaké aplikace se připojili, jaké se odpojili nebo jsou nedostupné v rámci jednoho globálního datového prostoru.
👉 Řeší se to tak, že jsou v pravidelných intervalech zasílána data v rámci konkrétního globálního datového prostoru. Pro každou doménu jsou použity jiné porty pro vyhledávání.
👉 Když se vyhledají, a uloží si o sobě důležité informace. Každá aplikace si tak udržuje informace o okolních aplikacích (kde jsou, jaká data poskytují a jaká data chtějí přijímat).
👉 Pak se provede porovnání názvu topiců, datových modelů a QoS a když jsou stejné, tak data budou přenášena, jinak ne.
👉 Tento proces probíhá pořád, aby bylo možné reagovat na změny. To je na jednu stranu výhoda, ale může to být i nevýhoda, protože jsou neustále zasílána na síť nějaká data, která se netýkají jen přenosu dat. Když pak budu mít větší systém, tak se mi zvedne množství zpráv v síti a vyhledávání může trvat déle. Řešením je použití vyhledávacího serveru, který je použit pro vyhledávání, a nebo manuálním nastavením adres pro vyhledávání.
👉 DDS komunikace je Peer to Peer a není potřeba komunikační broker. Tím odpadá jediné místo selhání, je usnadněno nasazení, sníženo zpoždění přenosu zpráv a nemusím rozhodovat, kde bude komunikační broker nasazen.
👉 DDS vyhledávání využívá multicast a tím umožňuje efektivně využívat síť v případě, kdy jsou zasílána data více uzlům. Nicméně s multicastem jsou problémy při použití při nasazení systému v rámci Internetu. Toto je možné řešit vyhledávacím serverem, který umožní snížit počet zpráv, které jsou zasílány mezi uzly. Nebo je možné využít bran, které umožní rozdělit systém na menší části a směrovat zprávy přes Internet pomocí TCP/IP.

Konfigurace QoS:
👉 Pomocí QoS jsme schopni stejnou aplikaci použít jak na velmi malém zařízení, tak třeba i na velmi výkonném serveru. Umožňuje mi tak komunikovat i s aplikacemi, které jsou nasazeny v místech, kde není spolehlivé spojení, které mají málo výpočetního výkonu. QoS mi umožní vyladit komunikaci s ohledem na dostupné výpočetní a komunikační zdroje. Pomalé části systému tak nezpomalují ostatní a zároveň nejsou zahlceny ostatními. To zase ulehčuje nasazení, když mám systém s velmi rozdílnými platformami (operační systém, hardware).

DDS se tak velmi dobře hodí pro komunikaci mezi mikroslužbami – protože DDS umožňuje vytvoření autonomních aplikací s minimální vazbou na ostatní aplikace, usnadňuje integraci, škálovatelnost a nezávislost vývoje.

Zajímá-li vás technologie Data Distribution Service™ (DDS) 🌀, tak se podívejte na stránku www.pavelpohanka.cz/dds kde uvádím 10 věcí, které byste měli vědět o DDS dříve, než ji použijete ve svém projektu.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *