DDS je datová sběrnice

Když mluvíme o technologii Data Distribution Service™ (DDS) 🌀, tak o ni nejčastěji hovoříme jako o Datové sběrnici.

Co však je datová sběrnice? Na to, a na další charakteristické vlastnosti technologie DDS se podíváme v tomto videu 🎞️👇

Je to podobný koncept jako databáze 🗄️.

DDS i databáze jsou koncepty, které rozumějí datovému obsahu a aplikace přistupují k těmto datům, místo toho aby se aplikace integrovaly přímo mezi sebou.

Aplikace tedy mezi sebou nemají přímý vztah – vazba je tedy volnější.

Klíčový rozdíl je, že:
👉 Databáze ukládá staré informace, které lze vyhledávat a dotazovat se na ně na základě uložených dat. Aplikace si z databáze data vytahují (pull model).
👉 DDS – Datová sběrnice filtruje data která jsou sdílena mezi aplikacemi. Je využíván publish-subscribe model komunikace a data jsou tedy tlačena k aplikacím (push model)

Se znalostí struktury, obsahu a požadavků na data může datová sběrnice řídit datový tok.
👉 Tyto data pošlu sem, tyto tam.
👉 Tato data mají větší prioritu tak je pošlu dřív.
👉 Tato data potřebuji přenášet spolehlivě, tato data se mohou i ztratit (například GPS pozice, kde mi výpadky nevadí, protože za chvíli obdržím další pozici).

Toto je řízeno pomocí určení parametrů QoS, které ovlivňují charakter přenosu. Jsme tak schopni zaručit definované odezvy systému v závislosti na požadavcích na množství přenesených dat za sekundu a zpoždění doručení dat.

DDS Charakterizuje vyhledávání účastníků. Právě na základě datových typů. To ještě více podporuje volnou vazbu mezi aplikacemi. Protože nemusím vědět, kde se kdo nachází (dokonce nemusím mít znalost ani o adrese brokeru).

Nicméně úplně bez konfigurace to není, pro komunikaci mezi aplikacemi musím definovat číslo, které definuje prostor (doménu) v rámci které si aplikace povídají. A také vyhledávání funguje na multicastu, tzn. když není dostupný multicast, tak si musím poradit jinak.

Architektura DDS aplikací je tak
👉 decentralizovaná, aplikace spolu komunikují přímo.
👉 Dále je event-driven, kde je důraz kladen na proběhlou událost (stav) a ne na to, co mají příjemci s daty provést.
👉 DDS rozumí obsahu dat a jedná se tedy o data-centric technologii.

Zajímá-li vás technologie Data Distribution Service™ (DDS) 🌀, tak se podívejte na stránku www.pavelpohanka.cz/dds kde uvádím 10 věcí, které byste měli vědět o DDS dříve, než ji použijete ve svém projektu.

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *