Co je architektura zaměřená na data – Data Centric Architecture (DCA)?

V tomto článku vám vysvětlím pojem Data-Centric Architecture (DCA), na kterém je technologie Data Distribution Service (DDS) 🌀 založena. (EDA jsem vysvětloval v předchozím videu Co je architektura řízená událostmi – Event Driven Architecture (EDA)).

Současný svět je založen na datech. Podniky potřebují přijímat a zpracovávat více dat, aby se mohli lépe rozhodovat. Data se analyzují strojovým učením, které potřebuje hodně dat.

Ale i když každý ví, že data jsou základem, tak se firmy zaměřují stále na to, aby vytvořili nebo zakoupili aplikaci, která jim umožní vyřešit nějaký konkrétní problém pomocí nějaké nové funkce.

Když začneme aplikací, tak jsme ve vývoji rychlí, to ano. Ale čím větší je systém, tím se jeho správa a rozšiřování stává velmi složitá. Protože každá aplikace vytváří data, ale problém je, když definuje jaká data a je jediná, která k nim má přístup, taková data jsou izolovaná data (CRM má svoje data, účetní aplikace má svoje data).

Data-centric přístup propagující jednotný datový model se tak dostává do popředí zájmu firem (stejně jako EDA), protože jsou schopny vytvářet řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná.

Data-centric (DC) přístup
Jedná se o architekturu, kde jsou data základním prvkem a tato data jsou využívána aplikacemi. Datový model vzniká dříve nežli jakákoliv aplikace. A aplikace jsou vytvářeny nad těmito daty.

Kdy se jedná o DC systém?

  • Když máme jednotný datový model pro celý systém, který je otevřený a je znám význam jednotlivých položek. Aplikace pak přistupují k datům, data zpracovávají a výsledky zase předávají zpět do systému, kde jsou data přístupna dalším aplikacím. Rozhraní aplikací jsou data.
  • V Data-centric systému neříkáme KDO má CO udělat (CRM systéme, vytvoř nového zákazníka). V Data-centric systému říkáme CO se má stát nebo CO má jak být (chci mít v systému nového zákazníka). V systému se nestaráme o to, kdo to udělá, ale co se má stát.
  • Data nejsou kopírována mezi aplikacemi, ale data jsou sdílena mezi aplikacemi.

Přínosy DC

  • Usnadňuje integraci tím, že nezávisí na programových rozhraní (API), ale pouze na datových typech, které jsou známy. Tím zajišťuje volnou vazbu mezi aplikacemi. Nestarám se kdo a jak, ale starám se jen o co.
  • Data nejsou vlastněna jednotlivými aplikacemi (izolované zdroje dat) ale data jsou k dispozici všem aplikacím (integrovaná data). Aplikace lze jednoduše nahrazovat, přidávat, odebírat.
  • Infrastruktura zná obsah dat a přebírá odpovědnost za některé funkčnosti aplikací (bezpečnost, parametry doručení, stav aplikací v systému apod.).

Architektonický styl DCA je propagován i pomocí manifestu, který je přístupný na adrese http://www.datacentricmanifest.org

Technologie DDS je tedy technologie, která je založena na DCA a zároveň EDA (viz předchozí video). Můžeme ji tak označit jako Data Centric – Event Driven technologii.

Zajímá-li vás technologie Data Distribution Service™ (DDS)🌀, tak se přihlaste to skupiny DDS v Akci (LinkedIn).

PP
Author: PP

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *