Poznejte správnou

TECHNOLOGII

pro sdílení dat
v průmyslových IoT systémech

Usnadněte si rozhodnutí
o volbě správné technologie
pro přenos dat v reálném čase

Jste systémový inženýr, architekt nebo integrátor a budete řešit projekt pro průmyslový internet věcí?

Zvažujete, kterou použít technologii pro sdílení dat v reálném čase mezi mnoha zařízeními nebo aplikacemi ve vašem nově budovaném distribuovaném systému?

Potřebujete rozhodnout, která technologie bude nejvhodnější?

Jestli přemýšlíte o vybudování IoT systému se specifickými požadavky na přenos dat mezi zařízeními anebo aplikacemi, tak potřebujete technologii, která vám umožní tvorbu takového složitého systému usnadnit

… jak ve fázi:

Protože…

Vytvoření větších distribuovaných systémů je obtížné

Problémy při komunikaci mezi jednotlivými částmi většího distribuovaného systému jsou totiž různé.

Možná jste řešili nebo potřebujete řešit při vývoji nového systému následující překážky:

A i další…
 
ale některé překážky můžete vyřešit výběrem vhodné technologie pro sdílení dat mezi částmi systému.
 
Ale jaká technologie pokryje nejlépe vaše požadavky a zároveň usnadní sdílení dat mezi zařízeními a aplikacemi?

Výběr vhodné technologie není snadný

Po určení základních stavebních bloků architektury systému budete hledat nejefektivnější způsob propojení těchto stavebních bloků navzájem.

Možná se právě rozhodujete a kladete si otázky…

Nakonec pak budete přemýšlet, jaký aplikační protokol (HTTP-REST, WebSocket, MQTT, AMQP, DDSI-RTPS™, ZeroMQ, a další) nebo jaká komunikační platforma a technologie (ActiveMQ, RabbitMQ, HiveMQ, DDS, Apache Kafka, OPC-UA a další) bude nejvhodnější, a pro kterou část systému.

Podle průzkumu, který provedla nezisková organizace Eclipse Foundation, byly v roce 2021 tři největší obavy vývojářů při vytváření IoT řešení tyto:

Z toho je tedy patrné, že výběr správné technologie pro vzájemné propojení jednotlivých části systému (zařízení, aplikací, systémů) je stále výzva.

Apache Kafka, Kafka, and the Kafka logo are either registered trademarks or trademarks of The Apache Software Foundation in the United States and other countries.

The names „ØMQ“, „ZeroMQ“, „0MQ“, and the ØMQ logo are registered trademarks of iMatix Corporation („iMatix“) and refers to either (a) the original libzmq C++ library, or (b) the community of projects hosted in the https://github.com/zeromq organization.

OPC UA is a registered trademark of OPC Foundation

“MQTT” is a trademark of the OASIS open standards consortium, which publishes the MQTT specifications.

gRPC® is a registered trademark of The Linux Foundation

DDS®, Data-Distribution Service™, DDSI-RTPS™ are either registered trademarks or trademarks of Object Management Group, Inc. in the United States and/or other countries.